Dags att utse Årets Digitala Marknadsförare

Vem blir årets dig­i­ta­la mark­nads­förare 2013?

ÅDM
https://blogsimages.adobe.com/digitaleurope/files/2013/09/%C3%85DM.jpg

För­ra året delade** Adobe i samar­bete med Dagens Media** ut priset Årets dig­i­ta­la mark­nads­förare för förs­ta gån­gen. Vinnare blev Maria Ziv, dåvarande mark­nad­schef på Vis­it Swe­den som utmärk­te sig för den hyl­lade Cura­tors of Swe­den-kam­pan­jen. Vilken dig­i­tal mark­nads­förare har utmärkt sig i år?

I decem­ber kom­mer priset att delas ut. Nu är det där­för hög tid att nomin­era din kan­di­dat för 2013 års uppla­ga. Nedan hit­tar du de kri­terier vi använ­der för att utse Årets dig­i­ta­la mark­nads­förare:

- Vinnaren ska ha ska­p­at en effek­tiv kampanj/verksamhetsstrategi där man har tag­it ett nytt grepp inom den befintli­ga verk­samheten avseende dig­i­tal mark­nads­föring. Det är vik­tigt att man har lyck­ats ska­pa mät­barhet inom mark­nads­föring.
— I bedömnin­gen letar vi efter någon/några som har gjort en kampanj/strategi på ett helt nytt sätt där dig­i­ta­la medi­er är en del av den cen­trala idén.
— Tidspe­ri­o­den som utvärderas och beak­tas är mel­lan 1 nov 2012- 1 nov 2013
— I dig­i­talt ingår även mobilt samt social mark­nads­föring
— Den som vin­ner ska rep­re­sen­tera ett före­tag som verkar i Sverige men per­so­n­en kan vara av annan nationalitet

Läs mer på www.talentumevents.se/marknadsforare

Eller så skriv­er nu namn, före­tag och nominer­ing för din kan­di­dat och emaila din nominer­ing till maria.alm@talentumevents.se