Content marketing och kundupplevelse hetaste digitala trenderna 2014

Adobes under­sökn­ing av de dig­i­ta­la tren­der­na 2014 till­sam­mans med Econ­sul­tan­cy vis­ar de het­aste dig­i­ta­la tren­der­na, utmaningar­na och möj­ligheter­na som mark­nads­förare behöver ha koll på under 2014. Och ämne­na vari­er­ar från kundup­plevelse till mobilt till flerkanals­mark­nads­föring och epost.

Rap­porten är baser­ad på en glob­al under­sökn­ing där fler än 2’500 mark­nads­förare och inter­ne­t­ex­pert­er med­verkat. Lad­da ner en kom­plett kopia av rap­porten gratis här.

https://blog.adobe.com/media_81e5a5db6c6578450e9b3756ad1006cc02e01c43.gif